free counters

 

Mồi câu ngon chưa

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 768x1024 và nặng 194KB.


Ngồi chờ
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 118KB.


Bắt đầu kéo cá
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 178KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 175KB.


Cá Chim Cồn
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 182KB.


Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 398KB.

Cá Thu . theo dân biển những con to chỉ cần đếm chấm là biết số kg
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 768x1024 và nặng 165KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 768x1024 và nặng 160KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 187KB.

Cá Măng
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 250KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 188KB.


Cá Lão
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 188KB.

Cá Ngừ
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 273KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 211KB.

Con này ngon lắm nhưng không nhớ tên cá bò mõm lợn thì phải
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 250KB.

Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 768x1024 và nặng 208KB.

Đây là mú đỏ hàng hiếm
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 272KB.

HIV nè
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 147KB.

Ăn mồi câu
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 184KB.


Cá Nhiều như đánh lưới fê đần ra
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 287KB.
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 250KB.
Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và nặng 282KB.
__________________
Có nước là có cá

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 [베트남낚시] 붕따우 바다(선상)낚시 출조 안내 [레벨:30]Hanoian 2015.05.22 4639
27 [2013년 9월 8~9일] 베트남 끼엔쟝성 푸궉현 토쭈 안터이군도 날새기낚시 [레벨:30]Hanoian 2013.09.29 6435
26 [2013년 9월 8~9일] 베트남 끼엔쟝성 푸궉현 토쭈(Thổ Chu) 바다루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2013.09.29 6485
25 [2013년 5월 둘째주] 베트남 하노이 피싱클럽 감성돔 루어낚시 출조사진 [레벨:30]Hanoian 2013.09.28 3580
24 [2011년 11월 1~2일] 베트남 하노이 피싱클럽의 하이퐁 도선 출조 [레벨:30]Hanoian 2011.11.09 6602
23 [2011년 6월] ]베트남 꼰다오에서 낚은 70Kg 다금바리 (Cá Mú thông nặng 70kg - Côn Đảo !!! ) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 4871
» [20110923] ]베트남 꼰다오 지깅 낚시 (Câu Cá Côn Đảo) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 3548
21 [2010년 09월 18-19일] 하노이 피싱클럽 Dao Dau(다오저우-혼저우) 출조 [레벨:30]Hanoian 2010.09.20 5461
20 [2010년 07월 24~25일] 하노이 피싱클럽 Cat Ba 출조 [레벨:30]Hanoian 2010.08.01 6834
19 [2010년 04월 24~25일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 감성돔 루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2010.04.27 7992
18 [2010년 04월 10~11일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 감성돔 루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2010.04.25 8039
17 [2010년 04월 3~4일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 출조 사진 [레벨:30]Hanoian 2010.04.25 5898
16 [2009년 10월 4일] 하노이 피싱클럽 Cat Ba(깟바) 출조 동영상 [레벨:30]Hanoian 2009.10.06 6079
15 베트남 하롱베이로 떠나는 1박 2일의 낚시 출조 file [레벨:30]Ryu 2009.06.17 7868
14 [2009.03.14~15] 베트남 "하노이 피싱클럽" 현지조사들의 깟바섬 출조.. [레벨:30]Hanoian 2009.03.19 5796
13 베트남 감성돔 낚시 - [2009년 2월 21일-22일] 베트남 도선(Do Son) 혼저우(Hon Dau) 조행기 [레벨:30]Hanoian 2009.02.25 6307
12 감성돔 천국 - 베트남 하롱베이를 가다! [레벨:30]Ryu 2009.02.05 4888
11 베트남에 서식하고 있는 감성돔들 [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4545
10 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 3) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4121
9 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 2) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4194