free counters

 

Tuần thứ 2 của tháng 5 , tuần này gió tây nam, trong bờ thì ngột ngạt nhưng ngoài biển gió bạt dồn quăng lên bờ từng cơn sóng lớn đánh rung bờ đá
 
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 2009년 베트남 도선지역 물때표 [레벨:30]Ryu 2009.01.29 1611
27 2008년 5월 17일 베트남 도선(DOSON) 조행기 [레벨:30]Ryu 2008.11.06 2218
26 2007년 2월 베트남 냐짱(Nha Trang) 조행기 [레벨:30]Ryu 2008.11.06 2506
25 2006년 2월 2일 베트남 귀년(Qui Nhon) 조행기 [레벨:30]Ryu 2008.12.22 2541
24 베트남의 감성돔낚시터(천혜의 감성돔낚시터 DO SON 3) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 3183
23 [20110923] ]베트남 꼰다오 지깅 낚시 (Câu Cá Côn Đảo) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 3557
» [2013년 5월 둘째주] 베트남 하노이 피싱클럽 감성돔 루어낚시 출조사진 [레벨:30]Hanoian 2013.09.28 3609
21 베트남의 감성돔낚시터(천혜의 감성돔낚시터 DO SON 2) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 3837
20 베트남 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 1) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4120
19 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 3) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4125
18 베트남의 감성돔낚시터(천혜의 감성돔낚시터 DO SON 1) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4134
17 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 2) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4198
16 베트남에 서식하고 있는 감성돔들 [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4551
15 [베트남낚시] 붕따우 바다(선상)낚시 출조 안내 [레벨:30]Hanoian 2015.05.22 4776
14 [2011년 6월] ]베트남 꼰다오에서 낚은 70Kg 다금바리 (Cá Mú thông nặng 70kg - Côn Đảo !!! ) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 4881
13 감성돔 천국 - 베트남 하롱베이를 가다! [레벨:30]Ryu 2009.02.05 4894
12 [2010년 09월 18-19일] 하노이 피싱클럽 Dao Dau(다오저우-혼저우) 출조 [레벨:30]Hanoian 2010.09.20 5465
11 [2009.03.14~15] 베트남 "하노이 피싱클럽" 현지조사들의 깟바섬 출조.. [레벨:30]Hanoian 2009.03.19 5802
10 [2010년 04월 3~4일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 출조 사진 [레벨:30]Hanoian 2010.04.25 5903
9 [2009년 10월 4일] 하노이 피싱클럽 Cat Ba(깟바) 출조 동영상 [레벨:30]Hanoian 2009.10.06 6097