free counters
Một số hình ảnh chuyến câu  - An Thới ngày 08/09/2013 - 09/09/2013:

Anh Brian làm 1 phát 2 con 1 thẻo câu tại Thổ Chu:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0503.jpg
Lần xem: 2
Kích thước: 91,0 KB

Cần Thủ Định với con Bè Lão:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: BeLao-Dinh-RS.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 189,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0515.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 102,2 KB

Cần Thủ Định với con Mú:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0506.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 52,7 KB

Brian với 2 con Bè Lão khủng

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Bryan-RS.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 63,5 KB

và đây là con Bớp 20 kg câu An Thới:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: CaBop-20kg.jpg
Lần xem: 2
Kích thước: 67,2 KB

Câu được bằng cần, máy, dây, Thẻo như sau:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-1.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 114,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-2.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 127,2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rod-1.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 116,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-4.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 138,2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Leader.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 103,6 KB


Sâm Thương
Attached Thumbnails Attached Thumbnails ThutThit-Dinh.jpg   Reel-3.jpg   IMG_0524.jpg  

Thay đổi nội dung bởi: mifa, 18-09-13 lúc 01:01 PM

 

 

원본:  4so9.com

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 [베트남낚시] 붕따우 바다(선상)낚시 출조 안내 [레벨:30]Hanoian 2015.05.22 4776
27 [2013년 9월 8~9일] 베트남 끼엔쟝성 푸궉현 토쭈 안터이군도 날새기낚시 [레벨:30]Hanoian 2013.09.29 6466
» [2013년 9월 8~9일] 베트남 끼엔쟝성 푸궉현 토쭈(Thổ Chu) 바다루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2013.09.29 6519
25 [2013년 5월 둘째주] 베트남 하노이 피싱클럽 감성돔 루어낚시 출조사진 [레벨:30]Hanoian 2013.09.28 3609
24 [2011년 11월 1~2일] 베트남 하노이 피싱클럽의 하이퐁 도선 출조 [레벨:30]Hanoian 2011.11.09 6661
23 [2011년 6월] ]베트남 꼰다오에서 낚은 70Kg 다금바리 (Cá Mú thông nặng 70kg - Côn Đảo !!! ) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 4881
22 [20110923] ]베트남 꼰다오 지깅 낚시 (Câu Cá Côn Đảo) [레벨:30]Hanoian 2011.11.03 3557
21 [2010년 09월 18-19일] 하노이 피싱클럽 Dao Dau(다오저우-혼저우) 출조 [레벨:30]Hanoian 2010.09.20 5465
20 [2010년 07월 24~25일] 하노이 피싱클럽 Cat Ba 출조 [레벨:30]Hanoian 2010.08.01 6868
19 [2010년 04월 24~25일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 감성돔 루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2010.04.27 7999
18 [2010년 04월 10~11일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 감성돔 루어낚시 [레벨:30]Hanoian 2010.04.25 8049
17 [2010년 04월 3~4일] 하노이 피싱클럽 Hon Dau 출조 사진 [레벨:30]Hanoian 2010.04.25 5903
16 [2009년 10월 4일] 하노이 피싱클럽 Cat Ba(깟바) 출조 동영상 [레벨:30]Hanoian 2009.10.06 6096
15 베트남 하롱베이로 떠나는 1박 2일의 낚시 출조 file [레벨:30]Ryu 2009.06.17 7870
14 [2009.03.14~15] 베트남 "하노이 피싱클럽" 현지조사들의 깟바섬 출조.. [레벨:30]Hanoian 2009.03.19 5802
13 베트남 감성돔 낚시 - [2009년 2월 21일-22일] 베트남 도선(Do Son) 혼저우(Hon Dau) 조행기 [레벨:30]Hanoian 2009.02.25 6322
12 감성돔 천국 - 베트남 하롱베이를 가다! [레벨:30]Ryu 2009.02.05 4894
11 베트남에 서식하고 있는 감성돔들 [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4551
10 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 3) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4124
9 베트남의 감성돔낚시터(神의 숨결이 살아있는 CAT BA 2) [레벨:30]Ryu 2009.01.29 4198